• pen vulpen
  • pen balpen
  • laptop foto
  • bloc-notes-1
  • freeimages.co.uk workplace images

Notuleren

Notulenbureau Kees van den Heuvel kan worden ingeschakeld voor het verslaan van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van ondernemingsraden, raden van toezicht, werkgroepen en projectgroepen. De werkzaamheden vinden plaats op locatie en worden doorgaans thuis uitgewerkt. Zoveel mogelijk binnen vijf werkdagen worden de notulen per mail of per post naar de opdrachtgever gestuurd. Er kan worden gekozen voor diverse soorten van verslaglegging:

  • een besluitenlijst
  • een beknopt verslag
  • een uitgebreid samenvattend verslag
  • een woordelijk verslag

Alleen bij een woordelijk verslag geldt een ander tarief.
Ook is het mogelijk dat de klant een digitaal geluidsbestand (MP3 of WAV-format) opstuurt en dat dit wordt verwerkt tot verslag. In dat geval hoeft de notulist niet aanwezig te zijn op locatie.